Dags för generationsskifte?
Vi hjälper!

Att ge över familjeföretaget till följande generation är för många företagare en självklarhet. Trots det kan byråkratin, skatteärenden och de juridiska frågorna kännas både skrämmande och överväldigande.

Med över 40 års erfarenhet av företagsförvaltning, ekonomi, ägarbyten och generationsskiften hjälper PkVaihdox dig och ditt företag att förverkliga ett generationsskifte eller annat ägarbyte på bästa möjliga sätt.

Processen kräver ofta långsiktighet och väcker många känslor. Även lösningarna och hjälpmedlen är många. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt modell, från planering till genomförande.


Kunnande och hjälp, när ditt företag behöver det

PkVaihdox är specialiserat på konsultation för familjeföretag och genomförande av olika företagshändelser såsom ägarbyten. Därtill erbjuder vi olika juridiska och finansiella tjänster i samband med generationsskiften och andra företagsarrangemang.

PkVaihdox är grundat 2018 och drivs av Lars Lindholm, diplomekonom med över 40 års erfarenhet av företagsförvaltning, ekonomi och konsultation för företagsarrangemang och ägarbyten.

PkVaihdox hjälper dig att planera ett generationsskifte eller en annan företagshändelse såsom en försäljning eller avslutning av företaget.

Vi hjälper dig med kartläggning, planering, lagstiftning, bolagsordningar, avtal, skatter och andra oklarheter. Vi stöder dig genom hela processen. Tillsammans hittar vi lösningen just för er.

Det lönar sig att ge både ett generationsskifte och andra företagstransaktioner den tid och de resurser som behövs. Så undviks onödiga kompromisser, bortkastade pengar och upprörda känslor.

Vi arbetar med och för dig och ditt företag, i era viktigaste skeden.


Trygghet genom erfarenhet

Lars Lindholm
Diplomekonom
FI, SVE, ENG

Erfarenhet

 • Ekonomidirektör, ITT Components Scandinavia, 1976-1982
 • Förvaltningsdirektör och vice-vd, Independent Rahoitus Oy, 1983-1987
 • Vd, Independent Rahoitus Oy, 1988-1990
 • Vd, Skop Rahoitus, 1991-1992
 • Vd, Muoviura Oy, 1993-1997 (delägare 2001)
 • Grundare av Aronia Group Oy, 2001
 • Partner, Aronia Group Oy, 2004- (har medverkat i över 1 000 företagsarrangemang hos Aronia)
 • Grundare, PkVaihdox Oy, 2018
Lars Lindholm

Tjänster för både små och stora företagshändelser

Generationsskiften

 • Inledande kartläggning och analyser
 • Kartläggning av överlåtare och efterträdare, diskussioner gemensamt och separat
 • Värdering av företaget
 • Skatteanalyser enligt olika modeller
 • Planering av transaktionsmodell
 • Planering av finansieringsmodell. 5 års resultat / balansräkning / finansiering
 • Uppgörande av affärsplan
 • Begäran om förhandsavgörande från skattemyndigheten om skattemässig behandling av den planerade modellen
 • Dokumentation kring transaktioner
 • Köpebrev
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Deklaration av överlåtelsevinster
 • Överlåtelseskattedeklaration
 • Gåvoskattedeklaration
 • Delägaravtal

Vi konsulterar även i övriga företagsköp och -arrangemang


Tag kontakt

Lars Lindholm

lars@pkvaihdox.fi

+358 50 5050355

10600 Ekenäs